BİLGİLENDİRME

Değerli pay sahibimiz,

III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin Kamuyu Aydınlatma Bölümü 28/2 maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporumuz yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

BİLGİLENDİRME

Değerli pay sahibimiz,

Kivi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Yazılım  Danışmanlık Şirketinin merkezi İstanbul ili Maltepe ilçesi olarak güncellenmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Değerli pay sahibimiz,

Şirketimizin, olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Girne, Narlıdere Cad. No:55, 34852 Maltepe/İstanbul Ziraat Katılım Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası adresinde yapılacaktır. 13/09/2023 Çarşamba günü, saat 10.00’da, şirket ana sözleşmesinin 10.maddesi uyarınca Girne, Narlıdere Cad. No:55, 34852 Maltepe/İstanbul Ziraat Katılım Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

BİLGİLENDİRME

Değerli pay sahibimiz, III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin Kamuyu Aydınlatma Bölümü 28/2  maddesi gereğince hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporumuz yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.